Studielening schiet de kost van studeren voor

Studielening schiet de kost van studeren voor

Sinds 2015 regelt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de studielening in Nederland. Iedere student kan een beroep doen op deze dienst om een lening te verkrijgen.

De lening bestaat uit twee delen: enerzijds is er het collegegeldkrediet dat maandelijks een gedeelte van het studiegeld betaalt. Voor 2019-2020 bedraagt dat 2083 euro. Anderzijds voorziet de studielening ook in het levensonderhoud van de student. Dat bedrag loopt op tot maximum 1056 euro per maand.

Comments Off